OSNIVAČ I IZDAVAČ: NOVE NOVINE DOO Požarevac, Stari korzo 36

DIREKTOR I ODGOVORNI UREDNIK: Dragan Milenković

E-mail: novenovine.012@gmail.com

E-mail: branicevac1@gmail.com

TELEFON: 069/21 12 700

Registar medija: IN000632