ПК „ЋИРИКОВАЦ“: Надоградња пепелишта

Планом је предвиђено да се до 2023. обе касете на пепелишту споје, након измештања комплетне инфраструктуре на објекту са коте 67 на коту 92. Пројекат ће бити реализован са посебним акцентом на заштиту животне средине.

Активности на надоградњи и модернизацији депоније пепела и шљаке на ПК „Ћириковац“, које су започете прошле године, настављене су и у овој. Радови на изградњи северозападног и западног насипа до завршне контуре пепелишта, која се налази на коти 92 метра надморске висине, одвијају се у континуитету. Дужина северозападног насипа је око 1.700 метара, у који ће бити уграђено готово 760.000 кубних метара земље. Поред ове деонице, откопном механизацијом копа „Ћириковац“, багерима дреглајн, гради се и јужни насип, у који ће бити уграђено око 180.000 кубних метара земље.

 Изградња насипа

– Изградња северозападног и западног насипа, који има и функцију ветрозаштитног појаса, добро напредује и до сада је уграђено 560.000 кубних метара материјала. Просечна висина насипа је око 20 метара, у зависности од профила терена. У основи, насип има ширину од 120 метара, а круна насипа на коти 92 биће 30 метара. Рачунамо да ће радови бити завршени половином ове године, што ће умногоме зависити од временских услова током зиме. Уговором је предвиђено да се посао реализује до краја године, али реално, то ће бити знатно раније – рекао нам је Бранко Стевић, шеф Службе за формирање депоније пепела и шљаке на ПК „Ћириковац“.

        Бранко Стевић

Како објашњава Стевић, на насипу који се гради биће постављен нови пепеловод, чија се  изградња планира у наредне две године. Како је реч о објекту који има и функцију ветрозаштитног појаса, на косинама насипа планирана је садња стабала сибирског бреста и багрема.

Стевић је нагласио да је планом надградње и модернизације пепелишта предвиђено да се до 2023. године касета 1 и касета 2 споје, после измештања комплетне инфраструктуре на пепелишту са коте 67 на коту 92.

– То подразумева измештање пумпне станице повратне воде, базена повратне воде, комплетног цевовода. Пројекат ће бити реализован са посебним акцентом на заштиту животне средине уз примену еколошких стандарда. Предвиђено је да се у етапама комплетан депонијски простор пепела и шљаке обложи са двослојном непропустљивом баријером (бентонитном и ХДП фолијом) – објаснио је Стевић. – Процесна вода након таложење пепела и шљаке остаје на површини акумулације депоније пепела. Преко система пловеће пумпне станице вода ће се транспортовати до базена повратне воде, а од њега помоћу пумпи повратне воде до „ТЕ Костолац А“ и „ТЕ Костолац Б“. Решење је да технолошка вода које ће се налазити на површини акумулације пепелишта неће имати додира  са подземним водама или реком Млавом. На овај начин биће потпуно спречено развејавања пепела са површине депоније. У плану је изградња релејне станице у источном делу пепелишта како би се олакшао проток пепела и шљаке кроз цевовод до акумулације. Пред нама је велики посао у који ће ЕПС да уложи знатна финансијска средства у циљу обезбеђивања трајног и еколошки безбедног одлагања пепела и шљаке из свих блокова.

Надоградња касете један

Током прошле године изведени су радови и на надоградњи касете 1, постављању преградног насипа између касете 1 и касете 2, у који је уграђено 107.000 кубних метар земље. У овој години у касети 1 су постављена око 22 хектара двослојне водонепропусне фолије. На тај начин обезбеђен је простор да се густа хидро-мешавина пепела и шљаке и надаље одлаже у ту касету, а извесно је да ће у следећој години у рад бити пуштена и касета број два.

Радови на изградњи западног насипа по завршној контури пепелишта поверени су конзорцијуму који сачињавају фирме: „Про ТЕНТ“ из Обреновца, „ЛДС“ и „Водопривреда“ из Пожаревца и „Хемелас“ из Лазаревца.

Извор: „Енергија Костолац“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *