Површински коп „Дрмно“:  За угаљ нема зиме

Све овогодишње активности у рударском сектору огранка „ТЕ-КО Костолац“ биле су усмерене на реализацију планова производње угља и јаловине, инвестиционих пројеката и ремонтних послова на основној рударској механизацији у циљу стварања услова за несметан и сигуран рад током зимског периода.

Драгослав Славковић

– Очекујем да ће коп „Дрмно“ испунити производна очекивања током наступајућег зимског  периода и успешно изаћи на крај с изазовима које зима доноси – рекао је Драгослав Славковић, директор копа. – Ремонтну сезону приводимо крају. У октобру смо завршили ремонт и реконструкцију трећег јаловинског система, чиме смо створили услове за несметан развој копа. Преостаје нам да током новембра завршимо ремонт првог јаловинског система и након тога ставимо тачку на овогодишњу ремонтну сезону.

Како каже директор копа, подигнута је погонска спремност рударске механизације ангажоване на откопавању јаловине и ископавању угља.

– Надам се да ће наредне године бити створени услови за ревитализацију и замену виталних делова, пре свега на великим рударским системима за откривање угља, али и багерима ведричарима – објаснио је Славковић. – Када је у питању угљени систем, могу рећи да ту немамо већих проблема. Багери су на добрим позицијама, померене су транспортне траке, стварамо услове за изградњу новог водосабирника  и мислим да ћемо без већих потешкоћа остваривати дневну производњу од 30.000 тона угља. Коп је, у целини посматрано, технолошки добро дефинисан – рекао је Славковић.

Према његовим речима. један од производних приоритета у овом периоду је повећање резерви угља на депонији термолектране „Костолац Б“, с обзиром на чињеницу да је депонија термоелектрана у Костолцу попуњена.

Коп технички добро дефинисан

Коп „Дрмно“ у зимски период улази са новом енергијом. Део рударске механизације и опреме, како нам је речено, напајаће се струјом из новоизграђене трафостанице  „Рудник 4“  са западне стране копа. То ће у знатној мери растеретити постојеће трафостанице „Рудник 3“ и „Рудник 5“, које се налазе на источној страни лежишта, и допринети енергетској стабилности копа.

Славковић каже да су путеви на копу у добром стању и да су почели припремни радови за асфалтирање два стационарна пута са источне и западне стране копа „Дрмно“. То ће у великој мери убрзати и олакшати превоз, како радника до рударских система, тако и запослених из служби одржавања. Он истиче да механичари успевају да подигну погонску спремност машина тешке механизације, али да и поред тога копу недостаје неких пет до шест булдожера како би се реализовали сви дневни послови.

Багери на добрим позицијама

Добро одводњавање

Славковић каже да је примљен одређен број младих руковалаца тешком механизацијом, што је добро, јер се дешавало да има исправних булдожера, али нема радника. Ситуација с одводњавањем је, према његовој оцени, добра, а томе су допринеле и две нове линије за дубинско одводњавање испред фронта напредовања рударских радова. Знатно је смањена заводњеност копа, што је посебно важно у зимском периоду.

 Извор: „ЕПС Енергија“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *