Поводом одржавања „59. Међународне бициклистичке трке“, у петак 2. августа за саобраћај ће од 16 до 16:30 часова привремено бити затворене улице:
Ђуре Ђаковића, Чеде Васовића и Трг Радомира Вујовића. Истог дана од 15 до 19
часова за саобраћај ће бити затворене улице Табачка чаршија и Трг Ослобођења.