Пресељење багера „дреглајн“ на ПК „Дрмно“: Транспорт од седам километара

* Реч је о веома сложеном и компликованом послу који је почео почетком јула и извешће се у неколико етапа.

* Багери ће после транспорта и оправке бити укључени у производни процес ПК „Дрмно“.

У договору са руководиоцима ЕПС-а и пословодством копова Костолац, одлучено је да се багери „дреглајн“ („ЕШ-10/70“ и „ЕШ-6/45“) са ПК „Кленовник“ и ПК „Ћириковац“ транспортују на ПК „Дрмно“. Багери ће радити на повлати угља и унутрашњем одлагалишту копа.

Реч је о веома сложеном и компликованом послу који је почео у јулу и извешће се у неколико етапа. Њему су претходили бројни припремни послови:

– Да би се овај посао успешно привео крају и машине транспортовале до монтажног плаца копа „Дрмно“, прво је извршено испитивање терена трасе по којој ће се багери кретати. Урађено је геодетско снимање терена по правцу трасе, раскрчено је сво самоникло растиње на путу кретања багера. Решени су имовинско-правни односи са власницима парцела, – рекао нам је Машан Трифуновић, директор Дирекције за производњу угља Огранка „ТЕ-КО Костолац“.

Даље, објашњава он, потписани су уговори са ЕМС-ом и „Јужном Бачком“ за склањање проводника са правца трасе, како би багери могли да прођу испод далековода. Урађен је пројекат за прелазак багера преко корита реке Млаве, као и грађевински Елаборат за прелазак трасе преко индустријског колосека пруге ЖС Стиг-ТЕ „Б2“. Обезбеђена је водопривредна сагласност за прелазак преко корита реке Млаве и пријављени су радови Дирекцији за воде и „Ђердапу“.

Како трасу од Кленовника пресецају два далековода од 110 kV, прво су спуштени проводници да би багер „ЕШ-10/70“ могао безбедно да прође између стубова далековода. Оба багера претранспортована су у првој етапи до обале реке Млаве 14. августа.

– Почетак транспорта овог багера са бившег копа „Кленовник“ до вршне нивелете некадашњег копа „Ћириковац“ био је компликован и тежак због природног састава тла, – рекао нам је Душан Ковачевић, управник ПК „Ћириковац“, додајући:

– Проблеми са којима смо се суочавали захтевали су много труда, рада и знања људи који су учествовали у овом послу. Поред запослених свих служби са копа „Ћириковац“, у реализацији овог задатка помогли су нам и запослени из електро службе ПК „Дрмно“. Захваљујем се багеристи Срби Комљеновићу, који је управљао багером „ЕШ 10/70“, јер је вешто и зналачки у тешким тренуцима успевао да пронађе адекватно решење и багер довезе до одредишта. Због зацртаног рока, радило се и по 12 сати дневно и викендом. Прва етапа успешно је окончана, а верујем да ће тако бити и током наставка транспорта до крајњег одредишта, – објашњава Ковачевић.

Прелаз преко реке Млаве урађен је у тренутку када водостај воде у кориту био најнижи. Израду прелаза преко Млаве и пресецање одбрамбеног насипа урадила је „Водопривреда“ из Пожаревца, са којом је огранак „ТЕ-КО Костолац“ потписао Уговор. По преласку машина преко Млаве, багери су прелазили два пута испод два далековода 400 kV, а потом асфалтног пута Дрмно-Брадарац-Кличевац, индустријског колосека пруге ЖС-ТЕ „Б2“ и канала за оцеђивање воде. Траса потом излази на ниво унутрашњег одлагалишта копа „Дрмно“ и даље, преко западне контуре, машине долазе на ремонтни плац. Ту ће, како нам је рекао Машан Трифуновић, бити урађена оправка оба багера и њихова припрема за укључивање у производни процес копа „Дрмно“.

Основни технички подаци

Укупна дужина трасе је 7.000, а ширина 20 метара. Брзина багера при транспорту, односно корачању, је 0,2 km/h. Специфични притисак на тло при кретању је 14,9 N/cm2. Нагиб трасе је до максималних осам одсто.

Извор: „Енергија Костолац“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *