„ТЕ-КО КОСТОЛАЦ“: Еколошки стандарди – приоритет

  • У току капиталног ремонта блока Б2 поставља се и инсталација система за редукцију азотних оксида примарним и секундарним мерама, вредности 12,9 милиона евра.

 

У термосектору костолачког огранка „Електропривреде Србије“ претходних година реализовано је више капиталних инвестиција, пројеката из области заштите животне средине, који омогућавају да се производња електричне енергије реализује са вишим еколошким стандардима, каже Ненад Марковић, директор за производњу енергије у огранку „ТЕ-КО Костолац“.

– У костолачке термоелектране инвестирано је 123 милиона евра. За реконструкцију електрофилтера блока А1 уложено је 2,5 милиона евра, док је за реконструкцију електрофилтера блока А2 издвојено око пет милиона евра, чиме је ТЕ „Костолац А“ знатно унапредио заштиту животне средине, првенствено квалитет ваздуха. У ТЕ „Костолац Б“ су такође урађени ови захвати: 3,34 милиона евра уложено је у реконструкцију електрофилтера блока Б1, око 7,9 милиона евра за смањење емисије азотних оксида на котловском постројењу примарним мерама, такође на блоку Б1, као и 4,24 милиона евра за реконструкцију електрофилтера блока Б2. У систем за одсумпоравање димних гасова, заједничко постројење блокова Б1 и Б2, уложено је око 100 милиона евра.

Улагања у ревитализацију блокова

Када је реч о ТЕ „Костолац Б“, ова термоелектрана је знатно технички осавремењена захваљујући свеобухватним ревитализацијама које су удахнуле нови живот блоковима Б1 и Б2, чиме је омогућено да овај термокапацитет производи електричну енергију у складу с пројектованом снагом. Ревитализација блока Б1 урађена је 2014. године и подразумевала је учешће међународних компанија, имајући у виду да сложеност уређаја и система.

– Том приликом је реализован капитални ремонт турбогенератора, а извођачи радова били су „Alstom“ из Пољске и „Феромонт инжењеринг“. Уговорена вредност била је 20 милиона евра. Кинеска корпорација CMEK била је задужена за реконструкцију елекрофилтера вредности 3,34 милиона евра, као и за израду, испоруку и уградњу делова цевног система котла и паровода, укупне вредности 85,2 милиона евра. Конзорцијум који су чинили „Сименс“ из Београда и „Штајнмилер енџиниринг“ из Немачке реализовао је захват смањења емисије азотних оксида на котловском постројењу примарним мерама, вредности 7,9 милиона евра. Конзорцијум састављен од „Феромонт инжењеринга“, „Micubiši Hitači pauer sistemsa“ и „Минел Котлоградње“ урадио је реконструкцију млинова, вредности 1,4 милиона евра – рекао је Марковић.

На блоку Б2 урађена је реконструкција у две фазе. Прво су током 2010. године реализовани капитални ремонт турбогенератора и реконструкција млинова.

– Капитални ремонт турбогенератора, вредности 12,35 милиона евра, радили су „Alstom” из Пољске и „Феромонт инжењеринг“. Конзорцијум „Енергопројект“, „Micubiši Hitači pauer sistems“ и „Минел Котлоградња“ био је задужен за реконструкцију млинова, а вредност овог захвата износила је 12,35 милиона евра – подсећа Марковић.

Две године касније уследила је и друга фаза овог обимног технолошког захвата на блоку Б2, па је 2012. године на блоку Б2 у оквиру капиталног ремонта блока урађена адаптација цевног система котла. Извођачи радова били су „Енергопројект“, фабрика котлова „SES Tlmače“, „Феромонт инжењеринг“ и „Термоелектро а. д.“, а вредност овог захвата износила је 52,3 милиона евра. Тада је урађена и реконструкција електрофилтера на овом блоку, која је била поверена „Гоша Монтажи“ и „Energoprojekt Entelu“.

Радови који се реализују у току капиталног ремонта блока Б2 у 2019. години су инсталација система за редукцију азотних оксида примарним и секундарним мерама, вредности 12,9 милиона евра. Такође, ове године биће урађена и замена пакета лимова РЗВ-а, вредности 98 милиона динара, као и замена дела МП1. Вредност испорука и радова је 143,4 милиона динара, као и капитални ремонт турбогенератора Б2, вредности 2,9 милиона евра.

Пројекти у фази реализације

Потпуна новина у костолачком термосектору је изградња система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у ТЕ „Костолац Б“, вредности око шест милиона евра, чији је завршетак планиран за 2020. годину. Када се ради о новим капацитетима за производњу електричне енергије, Костолац добија нови блок Б3, снаге 350 мегавата, као и прву ветроелектрану.

Ненад Марковић

– Вредност инвестиције за ветроелектрану износи 96,4 милиона евра, а рок за завршетак пројекта је 24 месеца од дана потписивања уговора са извођачем радова. Окончање тендерског поступка и закључење уговора са извођачем радова очекује се у другом кварталу 2020 – истакао је Марковић.

Будућа ветроелектрана „Костолац“ имаће 20 ветроагрегата, укупне инсталисане снаге до 66 мегавата, са годишњом производношћу око 151 милион кWh. Предвиђене су четири локације за постављање ветрогенератора, а то су углавном рекултивисана одлагалишта јаловине, односно рекултивисано земљиште бивших одлагалишта пепела.

Пројекат изградње ветроелектране се реализује у складу са стратешким циљевима Републике Србије у области обновљивих извора енергије утврђених Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, а који се пре свега односе на повећање удела енергије из обновљивих извора у финалној потрошњи у Србији. Главни циљ и сврха пројекта је да се изградњом ветроелектране повећа разноврсност енергетских ресурса, као и да буде веће учешће енергије без емисија која погодује очувању животне средине и климатских услова и доприноси одрживом економском расту, друштвеном развоју и заштити животне средине.

 

Добијене све дозволе

Закључком Владе Републике Србије од 21. јуна 2018. утврђено је да је изградња ветроелектране на простору Костолачког угљеног басена пројекат од значаја за Републику Србију. Плански основ је обезбеђен, а израђена је и техничка документација за будућу ветроелектрану. Добијене су дозволе и сагласности, односно локацијски услови, грађевинска и енергетска дозвола за ветроелектрану „Костолац“, као и решење о добијању статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије.

Извор: „Енергија Костолац“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *